Üzleti előnyt kínálunk!

Projektmenedzsment mint tudomány

A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai. A projekt időszaki vállalkozás, melynek célja, hogy egyedi terméket vagy szolgáltatást hozzon létre. “Időszaki” abban az értelemben, hogy a projektnek van kezdete és vége (nem összetévesztendő az átfutási idővel). “Egyedi” abban az értelemben, hogy a termék vagy szolgáltatás a projekt végén valamilyen módon eltér a jelenlegitől. Az egyediség azt is jelenti, hogy a projekt alapjaiban különbözik a folyamatoktól és az üzemeltetéstől, amelyek állandóak vagy csaknem állandóak abban az értelemben, hogy gyakorlatilag azonos terméket vagy szolgáltatást eredményeznek, akármikor és akárhányszor is hajtják ezeket végre. Az ismétlődő tevékenységek (folyamatok vagy üzemeltetés) és az egyszeri tevékenységek (projektek) menedzselése alapvetően más technikai ismereteket és megközelítést igényel.

A projektmenedzsment első kihívása, hogy az eredményt adott, előre meghatározott korlátok figyelembevételével kell elérnie. A második, még komolyabb kihívás, hogy a projekt az előre definiált célok eléréséhez a szükséges eszközöket optimálisan és integrált módon használja fel. A projekt tehát az előre definiált célok elérése érdekében tett ésszerűen megválasztott, erőforrás (idő, pénzt, emberek, anyagok, energia, hely) felhasználással járó tevékenységek sorozata.

Hitelesen

Jelenleg a tanácsadás a legkeresettebb, és az egyik legjobban kínált szolgáltatás. Napjaink kompetitív gazdasági környezetében a vállalatok számára a versenyelőny megszerzése és megtartása, sőt a gazdasági válságok idején a puszta túlélés alapfeltétele az informatikai infrastruktúra, folyamatok és alkalmazások folyamatos fejlesztése. Az informatika már messze nem “költséghely” egy a kor kihívásainak megfelelni vágyó vállalat életében, hanem a stratégia része. A technológiák fejlődése annyira felgyorsult, hogy sokszor a szakemerek számára is nehezen követhetőek az új lehetőségek, valamint egyre drágább az informatikai tudás megszerzése. Egyre több válallatvezető ismeri fel, hogy szüksége van megbízható, hiteles informatikai tanácsadásra.

Tanácsadási szolgáltatásunk az alábbi területekre terjed ki:

 

A jó szoftver nem költség

Ugye Önnek is vannak különböző ügyvitelei szoftverei, és rengeteg táblázata, kimutatása, amik köszönő viszonyban sincsenek egymással. Az Ön cége egyedi, és nem talált a piacon megfelelő ügyviteli rendszert, ami olyan, amilyent Ön szeretne, amihez nem kell felforgatnia vállalata működését? Ebben az esetben van szüksége egyedileg, pontosan az Ön igényeire készült szoftverre.

A szoftverfejlesztés egy rendkívül sokrétű és kiterjedt feladat, igen sok nézőpontból közelíthető meg. Alapvetően minden szoftverfejlesztést egy konkrét projektként érdemes kezelni. Lehetséges lépések a fejlesztés során:

Projekt alapítás, a szoftverfejlesztés céljainak kitűzése

Cél kitűzése avagy miért is csináljuk az egészet, mit szeretnénk elérni a fejlesztéssel
Kockázat elemzés nagyobb projectek esetén, már érdemes megvizsgálni előre, hogy milyen problémákba, akadályokba ütközhetünk, és milyen megoldásokat adhatunk azokra.
Megtérülés vizsgálat megint csak nagyobb, költségesebb projectek esetén lehet szükség megvizsgálni, hogy a befektetés mikorra térül meg
Humán és eszköz erőforrások projecthez rendelése. – Felelősök kinevezése és feladatkörök meghatározása, pl: projectvezető, tanácsadók, fejlesztő csapat
Ütemterv elkészülés ebben rögzítjük az olyan alapvetéseket, mint pl, hogy ki, mikorra és mit csinál

Szoftver specifikáció

Igényspecifikáció a színtiszta és közérthető nyelvezet jellemzi. Felhasználói oldalról megközelítve a megoldandó problémát, amire szoftveres megoldást keresünk
Funkcionális specifikáció részletesebb leírás, mely leginkább a fejlesztőknek szól. Nyelvezete és részletessége is erre utal. Gyakori a rendszer/alrendszer/modul/funkció felosztás
Rendszerterv Folyamatábrákkal és adatbázistervvel tarkított szintén fejlesztők számára készülő dokumentum

Kódolás

Jellemzően fázisokra bontva, több lépésben történik. Sokan hibásan összekeverik a szoftverfejlesztéssel, holott annak csak egyetlen lépése, a teljes folyamatnak időben és költségben mindössze 30-40 %-át teszi ki.

Tesztelés

A tesztelés, ahogy a fejlesztés is, folyamatos (legalábbis elkészülési fázisonként), de a legvégén is van egy sokrétű és általános, mindenre kiterjedő tesztelés.

Átadás, bevezetés, projekt zárás

Felhasználói és üzemeltetői oktatás területenként
Pilot project éles üzembe állás előtt minden esetben szükséges a meghatározott ideig (1 naptól, akár 1 évig is) történő kvázi-éles használatba vétel. Ekkor a régi és az új szoftver (amennyiben van régi szoftver egyáltalán) párhuzamos üzemben működik és folyamatos összehasonlító ellenőrzés van
Éles project éles üzembe állás, korábbi szoftverek leállítása, végleges beüzemelés
Támogatási szakasz indítása Nagy szoftverek esetében kötelező támogatási (support) szakasz, a szoftverfrissítésekhez, jogszabálykövetéshez, rendszerkarbantartáshoz.
Tapasztalatok leszűrése, a jövőre nézve összefoglaló áttekintés és kiértékelés